Kütle Spektrometre

Waters'ın kütle spektrometre enstrümantasyonu, bileşikleri kütle, yük, şekil ve boyuta göre ayırmanıza olanak tanır. Bu birinci sınıf cihazlar, proteinlerin ve peptitlerin yapısal olarak açıklanmasına izin verir - güvenle ve tekrarlanabilirlikle.