RapiZyme Tripsin

RapiZyme Tripsin, Kütle Spektrometresi (MS) Derecesi

30 dakikada hızlı Protein Bölümlendirme

Gürültüsüz, temiz bir baseline

Yüksek saflıkta MS-Grade bileşenler

Tekrarlanabilir ve doğruluğu yüksek sonuçlar