TA Instruments

Termal analiz, reometre ve mikrokalorimetre sistemlerinde Dünya lideri olan TA INSTRUMENTS, her zaman öncü ve yenilikçi olmuş ve sürekli yeni ürünleri ile mevcut ürünlerindeki yenilikleri portföyüne ekleyerek müşterilere daha fazla çözümler sağlamayı kendine hedef edinmiştir. Ürünleri arasında termal iletkenlik ve genleşme cihazlarının da yer aldığı TA INSTRUMENTS’ın merkezi New Castle, Delaware’dedir. Savunma sanayinden ilaç sektörüne, polimerlerden çimentoya, gıdadan kauçuk-lastik sanayine çok geniş bir müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

 

Termal Analiz, polimerler, kompozitler, ilaç sektörü, gıda uygulamaları, petrol, inorganik ve organik kimyasallar ve diğer hemen hemen tüm sektörler de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler için önemlidir.  Termal Analiz gurubundaki cihazlar temel olarak sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ısı akışını, ağırlık kaybını, boyut değişimini veya mekanik özellikleri ölçer. Termal Analiz ile tanımlanabilen özellikler arasında erime, kristalleşme, camsı geçiş sıcaklıkları, çapraz bağlanma, oksidasyon, bozunma, buharlaşma, termal genleşme katsayısı ve viskoelastik modüller bulunur. Bu tür termal analiz çalışmaları, kullanıcının son kullanım performansını, nmune bileşimini, proses hakkında bilgi edinmeyi, stabiliteyi ve moleküler yapıyı ve hareketliliği incelemesine olanak tanır. Tüm TA Instruments termal analiz cihazları, mevcut en doğru, güvenilir ve tekrarlanabilir veriler için üstün standartlarda ve en son teknoloji ve süreçlerle üretilmiştir. İhtiyaçlara göre birden fazla model mevcuttur. 

Cihazlara entengre edilebilen otomasyon, tüm test ortamlarında maksimum laboratuvar üretkenliği sağlar. 50 yılı aşkın bir süredir Termal Analizde dünya lideri olan TA Instruments, termal analiz ölçümlerinde teknik uzmanlık sunuyor ve termal analizde uzmanlaşmış bir küresel destek ağı sağlıyor.

Reoloji, malzemelerin akış ve deformasyonunun incelenmesidir. Deformasyon ve akış sırasıyla gerinim veya gerinim hızı olarak adlandırılır ve bir cismin bir dış kuvvetin veya stresin etkisi altında hareket ettiği mesafeyi gösterir. Bu nedenle reoloji, malzemelerdeki gerilim-gerinim ilişkilerinin incelenmesi olarak da kabul edilir. Reometre cihazı, ilgilenilen malzemeyi geometrik bir konfigürasyonda inceleyen, etrafındaki ortamı kontrol eden ve çok çeşitli gerilim, gerinim ve gerinim oranı uygulayan ve ölçen hassas bir cihazdır. TA Instruments'ın Discovery serisi Hybrid Rheometer, reolojik ölçümler için dünyanın en çok yönlü platformudur. ARES-G2, araştırma ve malzeme geliştirme için en gelişmiş rotasyonel Reometredir.

Her iki platformda da hızlı değişim ve otomatik konfigürasyon için SmartSwap™ teknolojisiyle desteklenen eksiksiz bir çevresel sistem ve ölçüm aksesuarları yelpazesi bulunur.

TA Instruments'ın İzotermal Titrasyon Kalorimetrisi (ITC), Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ve İzotermal Kalorimetri sistemleri, moleküler bağlanma olaylarının ve yapısal stabilitenin derinlemesine karakterizasyonu için güçlü analitik tekniklerdir. Termodinamik bağlama süreçleri, yalnızca bir bağlama olayının gücünü değil, ilgili spesifik veya spesifik olmayan itici güçleri de ortaya çıkarır. DSC'den yapısal kararlılık profilleri, daha yüksek dereceli yapıdaki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır ve bireysel alanların davranışını ve etkileşimlerini tanımlar. TA Instruments Affinity ITC, Nano ITC ve Nano DSC, ilaç geliştirme, protein-protein etkileşimleri, yapı-fonksiyon karakterizasyonu ve daha fazlasındaki en zorlu uygulamalar için gereken performansı, güvenilirliği ve kullanım kolaylığını sağlar.

Dilatometre cihazı, malzemedeki boyutsal değişiklikleri sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçmek için hassas bir alettir. Dilatometre cihazı, geleneksel ve gelişmiş seramikler, camlar, metaller ve polimerler dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeleri test etmek için kullanılabilir. Lineer termal genleşme, termal genleşme katsayısı, sinterleme sıcaklığı, büzülme adımları, faz geçişleri, yoğunluk değişimi, yumuşama noktası ve bozunma sıcaklığı, anizotropik davranış ve cam geçiş sıcaklığı gibi çok çeşitli özelliklerin ölçümlerini sağlar. Tek bir dilatometre cihazı, bu kadar geniş malzeme ve malzeme özelliği ölçümlerinin test gereksinimlerini etkin ve hassas bir şekilde karşılayamaz. Yalnızca TA Instruments, eksiksiz bir yatay, dikey ve optik dilatometre serisi sunar ve uygulama ne olursa olsun ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğru cihazı sağlayabilir.

TA Instruments, Çok çeşitli malzeme türleri ve sıcaklıklarının ısı transfer özelliklerinin kesin ve doğru ölçümü için en kapsamlı ve kapsamlı enstrüman yelpazesini sunmaktadır. Termal iletkenlik, termal difüzivite ve özgül ısı kapasitesi, bir malzemenin ısı depolama ve aktarma yeteneğini tanımlar. Bu özelliklerin kesin ve doğru ölçümü, büyük veya hızlı bir sıcaklık gradyanı yaşayan veya sıcaklık değişimi toleransının hassas olduğu herhangi bir işlem veya malzeme için kritik öneme sahiptir.

TA Instruments, -150°C'den 2800°C'ye kadar flaş yöntemiyle termal yayılımı ölçen masaüstü ve yerde duran Lazer ve Xenon Işık Flaş Yayılma cihazlarının en geniş ürün yelpazesini sunar. Tüm sistemler, üretkenlikte birkaç kat artış sağlayan çoklu numune testi özelliği içerir (autosampler). Tam zamanlı darbe haritalama, hassas optikler ve en son veri analizi modelleri, Discovery Flash platformunu türünün en doğru ve kesin sistemi haline getirir.

TA Instruments, Özel test gereksinimlerinizle başlıyor ve test hedeflerinizi karşılayan özel bir test çözümü oluşturmak için benzersiz ElectroForce motor teknolojilerini test uygulamaları mühendisliği uzmanlığıyla birleştiriyor. Bir TA Instruments Electroforce ürünü satın aldıktan sonra, değerli, ömür boyu süren bir müşteri olursunuz.

TA Instruments, üretimin tüm aşamalarında polimerlerin, kauçuk ve kauçuk bileşiklerinin reolojik ve fiziksel özelliklerinin ölçümü için eksiksiz bir yeni cihaz serisi sunar. Yeni kauçuk test cihazları arasında bir Kauçuk İşlem Analiz Cihazı (RPA), Hareketli Kalıp Reometresi (MDR), Mooney Viskozimetre, Otomatik Yoğunluk Test Cihazı ve Otomatik Sertlik Test Cihazı yer alıyor.

Tüm TA Instruments kauçuk test sistemleri, mevcut en doğru, güvenilir ve tekrarlanabilir veriler için titiz mekanik standartlara ve en son ölçüm teknolojisine göre üretilmiştir.